Agora Networks Oy asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Agora Networks Oy (2739147-8)

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Agora Networks Oy

Tietosuoja

Linnoitustie 3, 02600 Espoo

0452661600

contact@agora-networks.com

2 Rekisterin nimi

Agora Networks Oy:n asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

4 Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 1. rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (asiakassuhteen hoitaminen ja uusien asiakkaiden hankkiminen) (GDPR 6 art. 1.f).

5 Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä:

 1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite;
 2. henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;
 3. henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 4. markkinointiluokittelutietoja (esim. uutiskirjeen tilaaja, kampanjaan osallistunut, toimiala tms.)

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7 Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan vuosittain ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä 5 vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada pääsy tietoihin (GDPR 15 art.);
 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 3. oikeus tietojen oikaisemiseen (GDPR 16 art.);
 4. oikeus tietojen poistamiseen (GDPR 17 art.);
 5. oikeus käsittelyn rajoittamiseen (GDPR 18 art.);
 6. oikeus siirtää tiedon järjestelmästä toiseen (GDPR 20 art.);
 7. oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisena toimivaan Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.) Valitusohjeet löytyvät Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot on ilmoitettu tämän selosteen kohdassa 1.

12 Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen. Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytät sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Alla olevat palvelut keräävät IP-osoitteita ja evästetietoja:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Instagram
 • Google Ads

13 Kohdennettu markkinointi

Sivuilla viereilun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa palveluissa

 • Facebook
 • Instagram
 • Google Ads

Voit kieltää tietojesi keräämisen ja tallentamisen kolmansien osapuolien data-analytiikka-alustoilta. Ohjeet tähän löydät näiden kolmansien osapuolien data-analytiikka alustojen verkkosivustoilta. Jos haluat kieltäytyä verkkopohjaisesta käyttäytymiseen liittyvästä mainonnasta, voit vierailla esimerkiksi: https://preferences-mgr.truste.com/ tai https://optout.aboutads.info/. Jos haluat lisää tietoa evästeistä yleensä ja niiden hallinnasta, voit vierailla esimerkiksi: www.allaboutcookies.org.

Palvelut saattavat sisältää kolmansien osapuolten tarjoamia mainoksia, jotka toimittavat evästeitä laitteellesi, jotta käyttämääsi sisältöä ja sinulle kohdistettua mainontaa voidaan seurata. Luettelo kolmannen osapuolen markkinointialustoista voidaan toimittaa pyynnöstä.

Seuraavien linkkien: https://www.networkadvertising.org tai https://www.youronlinechoices.com/fi/ (tai vastaavien kulloinkin voimassa olevien URL-osoitteiden) kautta saat lisätietoa, miten kieltäytyä evästeiden käytöstä asianmukaisemman mainonnan toimittamiseksi.